Algemene Gebruiksvoorwaarden

Download hier de pdf-versie

Deze algemene voorwaarden worden overeengekomen tussen:

Aan de ene kant:

Samenleving Pianos Hanlet S.A.
RPM 0403.014.511
Gevestigd in Brussel in 1060 Livorno Straat, 5 hierna “Hanlet”.

Bereikbaar via :

 • telefoonnummer : +32 2 537 88 24
 • faxnummer : +32 2 534 15 48
 • e-mail : info@hanlet.be

En ten tweede:

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop op de website Hanlet maken, hierna “Klant” of “koper”.

Artikel 1 - Doelstelling

De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip die van kracht in de winkel. Hanlet reserveert zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen. In dit geval zullen de voorwaarden gelden op de dag wanneer de koper besteld.

Artikel 2 - Kenmerken van de goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn diegene die in de catalogus gepubliceerd op de site Hanlet.be vermeld staan. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De foto’s in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet altijd zorgen voor een perfecte gelijkenis met de geboden producten, in het bijzonder met betrekking tot de kleur van het product.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s, inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten. De prijzen van onze producten buiten Europa geleverd zijn in Euro, alle taksen inbegrepen behalve deelname aan alle douanerechten en de verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming en het gewicht van het pakket. Hanlet behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat alleen de op de dag van de bestelling geldende prijs geldig is voor de koper. Elke wijziging in het BTW-tarief zal van invloed zijn op de prijs van de desbetreffende producten of diensten.

Wij bieden te allen tijde enkel producten aan die wij aankopen bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Artikel 3 - Beschikbaarheid

De product aanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site Hanlet, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Bestellingen worden verwerkt na ontvangst van de betaling en naargelang de beschikbaarheid van de producten. In het geval dat een product niet beschikbaar is nadat de koper een bestelling heeft geplaatst op de site, zal de verkoper, Hanlet, de koper informeren via e-mail, met vermelding van de snelste datum van beschikbaarheid. In geval van permanente onbeschikbaarheid zal Hanlet de koper een substituut aanbieden. Indien de koper niet geïnteresseerd is in het voorgestelde product, zal de terugbetaling worden gemaakt via overschrijving.

Artikel 4 - Bestelling

 • Internet: www.hanlet.be

 • Per telefoon: 02/537.88.24

De koper, die een product of dienst wenst te kopen moet verplicht :

 • Het identificatie blad voltooien waarop alle gevraagde gegevens en informatie, die nodig zijn voor de levering, ingevuld worden. (inclusief toegang tot de deuren van gebouwen, codes etc).
 • Naar “afrekenen” gaan en nakijken van alle gegevens
 • De betaling binnen de wettelijk gestelde voorwaarden afhandelen

Bij elke bestelling zal een copij van de “Algemene Verkoopsvoorwaarden” in PDF worden opgestuurd, via de bevestigings email.

De orderbevestiging houdt de aanvaarding van deze “algemene verkoop voorwaarden” van de verkoper in, alsook de erkenning van kennisname hiervan ,en houdt een automatisch afzien in van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden(inclusief diegene die gelidg zijn in onze winkel-showroom). Alle verstrekte gegevens en transactiebevestigingen zullen worden beschouwd als bewijs.

Hanlet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor consequenties buiten haar wil, zoals daar zijn force majeure, die eventueel leiden tot niet of laattijdig leveren. Sommige bestellingen kunnen leiden tot verdere noodzakelijke informatie. In dit geval zal Hanlet ook de koper contacteren via email of via telefoon om eventuele ontbrekende informatie te bekomen.

Hanlet behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren in geval van niet-ontvangst van de bewijsstukken of documenten,en beoordeeld als niet-conform ontvangen. De order van de klant kan worden geannuleerd door Hanlet om welke reden dan ook, met inbegrip van gevallen van gebrek aan informatie die nodig zijn voor de levering. In dit geval zal Hanlet ook de koper contacteren via email of via telefoon om eventuele ontbrekende informatie te bekomen. De klant wordt hiervan geïnformeerd door Hanlet.

Artikel 5 - Betaling

De betaling van aankopen via de website van Hanlet wordt gemaakt bij de bestelling, en naargelang de keuze van de koper:

 • CB bankkaart-netwerken, Visa en MasterCard:

De credit card betalingen worden gedaan via het Ogone beveiligde systeem dat SSL (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de informatie die is gecodeerd door software en geen derde kan het lezen.

 • Via overschrijving:

Rekeninghouder: Pianos Hanlet SA
International Identification (IBAN): BE03 3100 9114 1084
Internationale bank identificatie (BIC): BBRUBEBB

 • Paypal:

PayPal is een bedrijf dat online betaalservices aanbiedt waarmee een gebruiker betalingen via het internet maakt, met behulp van zijn e-mailadres, en zonder zijn credit card gegevens te moeten communiceren voor dergelijke transactie.

Artikel 6 - Levering

6.1. Algemeen

De klant stemt ermee in om bij het bestellen, alle informatie te verstrekken die nodig is om de levering in goede vorm te garanderen. De klant moet een bepaald telefoonnummer mededelen, waarop de vervoerder hem gedurende de dag kan telefoneren. De klant stemt ermee in, voor zichzelf of voor de ontvanger van de bestelling, de levering van de goederen te aanvaarden bij de aflevering van de bestelling, op het aangegeven adres.

Bij de levering : de klant of ontvanger van de producten moet, indien gevraagd, zijn identiteit bewijzen. De klant stemt ermee in, na controle van de inhoud van het pakket (in de aanwezigheid van de vervoerder), op het ontvangstbewijs door de bezorger te tekenen voor ontvangst. In geval van schade, verkeerde levering, DOA(dead on arrival) of defect product, kan de klant ARTIKEL 7 “Breakdown, schade, retour.” vermelden. De levering omvat niet de ingebruikname van de apparatuur.

6.2. Leveringstijd van verzending en levering

De leveringstijden zijn exclusief weekends en feestdagen. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van betaling. De perioden van beschikbaarheid en verzendkosten starten vanaf de datum van registratie en validatie van betaling.

Extra tijd wordt algemeen verwacht voor zendingen buiten België. Dit ingevolge van de voorspelbare verlenging van de scheepvaart tijd, Hanlet verbindt zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk en met alle middelen te informeren, zodat het vervolgens kan kiezen voor het behoud of gehele of gedeeltelijke intrekking van de bestelling. De leveringstijd bedraagt in geen geval bij tot het leiden tot het betalen van een schadevergoeding aan de klant of dienstverleners.

6.3. Expeditie naar deelnamekosten

Verzendkosten worden berekend vóór de definitieve bevestiging van de bestelling door de klant. Voor bestellingen onder 50 € BTW incl bedragen de verzendkosten € 4,95. Voor bestellingen boven € 50 inclusief BTW, geleverd in de originele verpakking en in België beschikbaar, biedt Hanlet de verzendkosten voor levering aan, voor een aflevering aan huis op de begane grond. In alle andere gevallen worden de verzendkosten berekend vóór de definitieve bevestiging van de bestelling.De levering van een akoestische piano is ook beschikbaar in België (doormiddel van een gegroepeerde levering buiten een straal van 50km, vanaf 1060 Brussel) en onderworpen aan specifieke moeilijkheden (vloeren, trappen, podium, enz ...) die kunnen leiden dat een supplément wordt gefactureerd.

Artikel 7 - Breakdown, schade, retour

7.1. Transportschade

Deze zaak betreft beschadigde pakketten, ontbrekende of beschadigde producten. De klant markeerd op de leveringsbon de desbetreffende reserves en spécificaties, en zal mede ondertekend worden door de bestuurder en bewaard een kopie van het document. Als het product beschadigd is, moet de klant het pakket weigeren en noteert een reserve op de leveringsbon. Deze reserveringen moeten heel precies zijn. De woorden “onder voorbehoud van uitpakken” is geen onderwerp gekenmerkt en heeft geen juridische waarde. Het is daarom essentieel om de toestand van de verpakking en / of product, precies de schade te beschrijven (bijv nauwkeurig beschrijven :geluiden van gebroken producten, beschadigde verpakking, afgebroken in de linker benedenhoek, product gestreept vanonder, aan de linkerkant, pakket geweigerd omdat reeds geopend was, of beschadigd tijdens de bestelling ...).

Volgens de wensen van de klant en op basis van beschikbaarheid, zullen we voorstellen om het product, in eerste instantie besteld ofwel een omwisseling van product, met gelijkwaardige functies in een nieuw pakket. In het geval dat de klant niet wenst dat het product word omgeruild dat in eerste instantie besteld was, noch een uitwisseling van een product met gelijkwaardige functies, zal een terugbetaling of een waardebon worden verstrekt voor zijn rekening binnen 48 uur na ontvangst van het pakket door Hanlet. Deze voucher/waardebon is geldig voor één jaar vanaf de datum van uitgifte. Als de klant ervoor kiest om te worden terugbetaald, zal Hanlet zijn gehouden met het bedrag van het product crediteren binnen 15 dagen.

De fouten die door de klant gekend zijn, vormen geen basis tot niet-conforme consumptiegoederen en/of nalevingsfouten.

7.2. Levering niet conform in kwaliteit of kwantiteit

In het geval de levering niet in overeenstemming is met de bestelde kwaliteit of kwantiteit, moet de klant contact opnemen met de klantendienst via e-mail of per telefoon op 02/537 88 24.

7.3. Schade en defecte producten

In het geval dat het product defect is, moet de klant contact opnemen met de klantendienst via e-mail of per telefoon. Binnen de 48 tot 72 uur, zal er een bevestiging naar de naar de klant worden verzonden, ter ondersteunde bevestiging en opvolging van de omwisseling.

De klant heeft 2 maanden de tijd, gerekend vanaf de dag van kennis van het defect, om zijn goederen terug te sturen. Om eventuele schadevergoedingen te vermijden wordt het sterk aanbevolen de goederen in hun originele verpakking met alle accessoires en verdere toebehoren terug te sturen.    

Artikel 8 - Annulering en recht op terugkeer

De koper, niet-professionele fysieke personen, komen in aanmerking voor een bedenktijd van veertien kalenderdagen, ingaande de dag na de aflevering van hun bestelling, om het product naar de verkoper te retourneren voor vervanging of terugbetaling. Het formulier kan ingevuld en geraadpleegd worden via volgende online : formulier

Retour verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Geretourneerde producten moeten in hun ORIGINELE VERPAKKING, in perfecte staat, met alle toebehoren en instructies teruggestuurd worden. Items die onvolledig, beschadigd of gebruikt zijn, worden niet teruggestuurd en zullen worden geretourneerd op kosten van de klant.

Terugbetalingen van producten worden gemaakt in een periode van minder dan of gelijk aan 5 kalenderdagen na ontvangst van de goederen in de magazijnen van Hanlet. Vergoeding zal uitsluitend worden gedaan door overschrijving.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door Hanlet tot stand zijn gebracht overeenkomstig de vereisten/specificaties van de consument;
 2. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hanlet geen invloed heeft;
 3. voor audio en video opnames en informatica software waarvan de consument de verzegeling heeft gebroken.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

De verkoper, in het online verkoopproces, is gebonden door een verplichting; en zijn aansprakelijkheid kan niet worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, hacking, virussen, breken dienst of andere onbedoelde problemen.

Hanlet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van het contract als gevolg van het optreden van een geval van overmacht, waaronder gevallen van : gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten, vervoerders en rampen veroorzaakt door overstromingen of branden en andere rampen. Wat betreft producten en diensten aangeschaft om zakelijke behoeften te voldoen : Hanlet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle schade dien ten gevolge, en die kunnen zijn o.a. : bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten die kunnen ontstaan etc.

De selectie en de aankoop van een product of dienst valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om dergelijke producten te gebruiken als gevolg van incompatibiliteit van de apparatuur kan niet leiden tot enige schadevergoeding, vergoeding of enige vraagtekens bij de verantwoordelijkheid van Hanlet, behalve in het geval van een verborgen gebrek gevonden van non-conformiteit, defect of bij het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Artikel 10 - Intellectuele Eigendom

Alle elementen van de site Hanlet zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Hanlet. Niemand mag enigzins deze reproduceren, hergebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, noch andere elementen van software, video of audio. Een enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Hanlet.

Artikel 11 - Respect voor privacy

De informatie van de kopers kan worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. De informatie die door de opdrachtgevers zijn verstrekt, zijn strict vertrouwelijk. Hanlet stemt ermee in deze vertrouwelijke informatie niet door te zenden aan derden, noch om enig persoonlijke informatie te gebruiken, die gebruikers op haar website nalaten. Deze zijn strict vertrouwelijk.

De persoonlijke gegevens van de koper worden strikt en alleen gebruikt ter afhandeling van de transactie. Voor meer info gelieve Artikel 14 te consulteren.

Artikel 12 - Klachtenbehandeling en geschillenregeling

In geval van betwisting zijn de desbetreffende rechtbanken van Brussel bevoegd.

12.1. Klachtenbehandeling

 • Hanlet beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hanlet, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Hanlet ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hanlet binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Wanneer een consument een geschil heeft met Hanlet en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. www.becommerce.be of bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

12.2. Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Hanlet en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
 • Geschillen tussen de consument en Hanlet over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Hanlet te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Hanlet worden voorgelegd aan BeCommerce.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan Hanlet heeft voorgelegd.
 • Hanlet is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.
 • Wanneer Hanlet de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Hanlet schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Hanlet de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Hanlet gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Hanlet surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

 • Hanlet staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door Hanlet, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Hanlet jegens Hanlet kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • LEGALE GARANTIE PERIODE : 2 JAAR voor nieuw producten en 1 jaar voor tweedehands producten, geldende vanaf de dag van aflevering. Tijdens die periode zal Hanlet de klant beantwoorden i.v.m alle garantie gerelateerde nalevingsfouten. Voor meer info :
  (http://economie.fgov.be/fr/binaries/Les_garanties_en_cas_de_vente_de_biens_de_consommation_tcm326-98573.pdf)
 • Pianos Hanlet n.v. respecteert de “Gedragscode” van Becommerce. Deze code kan men downloaden via :
  https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

 • De legale garantie is onderworpen aan bepaalde onderhoud's en installatie en/of plaatsing vereisten. Het product moet verder als 'een goede huisvader' gebruikt en behandeld worden, en geplaatst in een omgeving met een vochtigheidsgraad die voldoet aan door de fabrikant opgelegde vereisten.

Article 14 - Gebruik van de persoonlijke gegevens van de klant

Wij nodigen u uit om op de officiële regerings pagina het geheel van de voorwaarden te bekijken :
http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/